Books

bokraddanalla

2020- Överlevarna: Röster från förintelsen. Ordfront

2018-  Cato Lein. Wild Stillness. Fröjdendahls.

2014-  Living the Nordic Light. I samarbete med arkitektkontoret Snøhetta i Oslo. Formgivning: Greger Ulf Nilsson. 

2013-  Samlarna. En bok om samlingen på Naturhistoriska Museet i Göteborg.

2013-  The Sleeping Beauty. Två böcker om den Svenska baletten och den Ryska baletten i Paris 1915-27. Dansmuseets Bokförlag.

2012-  Fria ord på flykt. En bok om författare på fykt och som fått ”fristad” under en tid i Sverige. Ramus Förlag.

2008-  Rumänska Synvinklar. Om rumänsk litteratur, tillsammans med Lütfi Özkök. RKIS förlag. 

2005-  Blick/Sight. En biografi. 1996–2005. Nya Vyer Förlag. 

2003-  Hitta Hem. En bok om adopterade från Korea. Redaktör Astrid Trotzig. Ordfront.©Cato Lein 2020